Metoda HALLWICK
Aktualnośći Regulamin Galeria kontakt Warto wiedzieć Metoda Hallwick

Rehabilitacja metodą Hallwick

Jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak
i dla zdrowych. Głównym celem tej metody jest nauczenie bezpiecznego i swobodnego poruszania się
i przebywania w wodzie, co osiąga się poprzez nauczenie kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie.

Metoda Halliwick jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii wodnej i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. normalnych na ladzie.


Filozofia
  • uczymy początkowo dobrego samopoczucia w wodzie
  • pływakom asystują przeszkoleni instruktorzy, nie używamy żadnych pomocy wypornościowych
  • uczymy w wodzie każdego na tym samym poziomie
  • używamy imion - wszyscy jesteśmy równi w wodzie
  • uczymy powoli, w tempie stosownym dla pływaka, zachęcamy do postępów, ale nie używamy żadnej presji
  • uczymy w logicznym porządku, upewniając się, że wszystkie kolejne kroki są udoskonalone
  • kładziemy nacisk na umiejętności, nie na niepełnosprawność
  • stawiamy na radość i przyjemność, większość aktywności jest w formie zabawy
  • myślimy pozytywnie - wszyscy jestemy pływakami
  • pracujemy w grupach, pływacy zachęcając się nawzajem, a nowym, istruktorom pomagają inni z większym doświadczeniem

Aktualności | Regulamin | Galeria | Kontakt | Warto wiedzieć | Metoda HALLIWICK

wykonanie HELLUX