Ragulamin
Aktualnośći Regulamin Galeria kontakt Warto wiedzieć Metoda Hallwick

Regulamin

REGULAMIN - zasady uczestnictwa.

1. Zajęcia organizowane są w cyklach (trzymiesięcznych), które obejmują 10 spotkań po 30 minut.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po zakupie karnetu.
3. Karnet jest imienny, wystawiony na konkretną godzinę i dzień. Karnet wydany zostanie w dniu rozpoczęcia kursu.
4. Wpłaty za naukę pływania przyjmowane są z góry za trzy miesiące w formie gotówki (na spotkaniu organizacyjnym) lub przelewu na.rachunek bankowy szkoły pływania ...
5. Nie wolno udostępniać karnetu osobom trzecim.
6. Każdemu dziecku towarzyszy rodzic bądź opiekun.
7. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie niecki basenu oraz szatni zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora oraz muszą posiadać strój sportowy (klapki-szatnia, spodenki, koszulka, klapki- niecka basenu).
9. Odrobienie zajęć możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba). Instruktor decyduje o możliwości odrobienia zajęć (nie więcej niż 1 lekcja).
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
11. Uczestnicy kursu zobowiazani są do przestrzegania regulaminu pływalni.
12. Wchodzenie do wody podczas nieobecnosci instruktora jest zabronione.
13. Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
14. Na terenie przebieralni można poruszać się wyłącznie w klapkach.
15. Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
16. Osoby uczestniczace w zajęciach muszą być zdrowe.
17. Zastrzegamy sobie prawo do odwołanie zajęć w tym z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.).
18. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na kurs.
19. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty.
20. Zabronione jest ściąganie pieluszek na terenie niecki basenu.
21. Poruszanie się z niemowlęciem (dzieckiem) na terenie basenu i szatni wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
22. Uczestnicy kursu maja pierwszeństwo do miejsca w kolejnym kursie.
23. Wykupienie karnetu uważa się za zaakceptowanie niniejszego regulaminu.


Aktualności | Regulamin | Galeria | Kontakt | Warto wiedzieć | Metoda HALLIWICK

wykonanie HELLUX